Kotihoito ja asiakkaan tarve eivät kohtaa

Kotihoito tarjoaa joillekin iäkkäille hoitoa, jota he eivät tarvitse. Tämä on vahva väite ja sille on vaikeaa saada tilastollista vahvistusta. Kuvailen lyhyesti tilanteita, joiden perusteella olen tullut tähän päätelmään. En ota tätä puheeksi minkään yksittäisen kunnan tai alueen takia vaan mielestäni tämä on kohtuullisen yleistä.

Asiakkaaksi on vaikea päästä.

Monet kokevat, että kotihoidon asiakkaaksi on vaikea päästä. Vaikka hoidon tarve on muuttunut, palvelut halutaan pitää ennallaan. Kotihoidon työntekijät eivät voi jättää ihmistä yksin, jos hän kokee, ettei pärjää. Näin päädytään tilanteeseen, jossa kerran tehty hoitosopimus pyritään uusimaan säännöllisesti. Ainoastaan hoitajan käynnin pituutta lyhennetään esim. pelkäksi lääkkeiden antamiskäynniksi, koska kotihoito on ensisijaisesti hoitoa. Apu, mitä voidaan antaa, liittyy pääosin lääkehoitoon ja hygieniaan.

Asiakkaan näkökulmasta tärkeää on ihmisten välinen vuorovaikutus ja ehkä myös saavutetusta edusta halutaan pitää kiinni. Useimmat asiakkaat joutuvat odottamaan kotihoidon hoitajan saapumista. Vaihtoehtoja lääkehoidon varmistamiseen on olemassa ja esimerkiksi lääkerobotin avulla lääkehoito toteutuu niin kuin on tarkoitettu. Muutos tuntuu kuitenkin vaikealta, vaikka odottaminen on harmillista ja sotkee muun päivärytmin. Muutoksiin liittyy epävarmuutta, miten uusi toimintatapa toimii, vaikka se toisi hyvääkin tullessaan.

Tämäkin asia liittyy elämässä oleviin muutoksiin ja niiden ymmärtämiseen.

Monilla on kokemus siitä, että elämässä ei ole mitään muuta ihmiskontaktia kuin kotihoidon hoitajan käynti. Tämä pitää tietysti paikkansa joidenkin kohdalla. Toisaalta olen huomannut, että ihmiskontakteja on, mutta yksin asuminen tuntuu tyhjältä. Tämäkin asia liittyy elämässä oleviin muutoksiin ja niiden ymmärtämiseen. Iäkkäille on monia erilaisia tapahtumia ja harrastuksia, täytyisi vaan päästä alkuun. Kunnat, seurakunnat ja järjestöt järjestävät monenlaista päivätoimintaa eritysesti muistisairaille. Lähes kaikissa kunnissa on eläkeläisten kerhoja, jotka järjestävät harrastekerhoja, tansseja, kuoroja ym. toimintaa. Kotiin voi saada ystävän Ystäväpalvelusta tai itsekin voi soittaa ja kutsua kylään omia sukulaisiaan tai tuttaviaan.

Täytyisi vaan päästä alkuun.

Läheiset ovat huolissaan vanhuksista ja muuta kotihoitoa sopivampaa palvelua ei ole tarjolla. Monet vanhukset eivät myöskään osaa käyttää muita palveluja ja tästä asiasta keskustelu luo kireän ilmapiirin. Ikäihmiset ovat tottuneet pärjäämään omillaan. Se on tietysti totta, mutta vielä paremmin pärjättäisiin, jos päivärutiineja pystyisi vähän muuttamaan aktiivisempaan ja ehkä terveellisempäänkin suuntaan.

Ikäihmiset ovat tottuneet pärjäämään omillaan.

Säännöllinen palvelutarpeen arviointi on ratkaisu siihen, että asiakkaat saavat oikeanlaista apua. Tätä kunnat tietysti tekevätkin. Asiakkaat eivät aina osaa tai halua kertoa odotuksistaan ja monet vielä tyytyvät siihen, että asiantuntija tietää, mitä minä tarvitsen. Toivon, että ikäihmiset saavat apua riittävästi ja huomaavat, että olemalla itse aktiivinen elämä on entistä mielekkäänpää.

Omavalmentaja kotona ®

– eläkeläisille, jotka haluavat uuden aktiivisemman suunnan elämälle. Ota yhteyttä, saat ehdotuksen sopivasta valmennuksesta!