Kysytäänkö sinulta, minkä ikäinen olet?

Joissakin tilanteissa iällä on merkitystä kuten sairauksien esiintyvyyden, sosiaalietuuksien tai hedelmällisyyden kannalta. Aikuisilta ei juuri kysytä ikää, vaikka toisten ikä voi olla hyvin mielenkiintoinen keskustelunaihe. Kun ei ole enää nuori, olisi parasta näyttää iättömältä eli tunnistetaan aikuiseksi, mutta ikää on vaikea arvioida.

Voiko selvästi iäkkäältä kysyä ikää suoraan? Minun mielestäni ei voi, vaikka korkea ikä onkin kunnioitettava asia. Ensimmäinen kysymys jopa vieraalta ihmiseltä junassa, kuten tädilleni tapahtui, voi olla minkä ikäinen olette? Kun kysyjä kuuli iän alkoi päivittely: ”Herran jumala, miten te voitte liikkua yksin tuon ikäisenä.” Tädillä ei ole matkustamisen kanssa ongelmia. Tällaiset loukkaavat kommentit ovat arkipäivää monelle iäkkäälle ihmiselle sekä tuttujen että vieraiden taholta. Ikään kuin järki lakkaisi toimimasta iäkkäänä. Onneksi vielä ei ole virallisesti määritelty ikärajaa, jonka jälkeen ihminen ei voi päättää itse asioistaan.

Katsotaan ja kuunnellaan ihmisiä avoimin mielin.

Iällä on merkitystä terveyteen, tosin monet eläkeläiset ovat toimintakykyisempiä kuin eläkkeelle jäädessään. Ikä ei ole sama kuin sairaus tai toimintakyvyn puute. Toimintakyvyn puute ja avun tarve eivät myöskään estä mielekästä ja hyvää elämää. Katsotaan ihmisiä myös iäkkäänä avoimin silmin.

Suosittelen avointa ja arvostavaa keskustelua iäkkäiden ihmisten kanssa. Se on virkistävää ja siinä oppii monenlaista. Tarkoitan avoimella keskustelulla kaikenlaisia asioita, sairauksista ja huolista puhumista kannattaa välttää. Sairaudet ja huolet hautaavat kaiken muun alleen. Välillä on hyvä rentoutua hauskojen muistojen tai muuten elämyksellisten asioiden parissa. Me ihmiset olemme yksilöitä iästä riippumatta, toiset voivat puhua iästään vapaasti toiset eivät halua tuoda sitä esille. Ikäkeskusteluun voi jokainen vaikuttaa, iästä ei ole pakko puhua. Jokainen voi valita, mistä haluaa keskustella.

Omavalmentaja kotona ®

– eläkeläisille, jotka haluavat uuden aktiivisemman suunnan elämälle. Ota yhteyttä, saat ehdotuksen sopivasta valmennuksesta!