Oman terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on ihmisen omalla vastuulla

Suomessa erilaiset valistuskampanjat ovat suosittuja, niillä tavoitellaan positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Suosittuja aiheita ovat syöminen ja liikkuminen ja viime vuosina myös nukkuminen. Omavalmentaja kotona -palvelussa olemme huomanneet, että iäkkäätkin ovat motivoituneita muuttamaan elintapojaan. Liikkumisella on ratkaiseva merkitys ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn, mutta se ei ole koko totuus. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005811513.html

Terveydenhuolto kehittyy sekä sairauksien hoitamisen että ennaltaehkäisyn osalta. Täsmähoidot ja sairauksien havaitseminen ajoissa auttaa meitä pysymään toimintakykyisinä pitkään. Oman terveyden ylläpitämiseen, seurantaan ja parantamiseen ei enää tarvita jatkuvaa ammattilaisen arviota vaan älylaite mahdollistaa sen reaaliaikaisesti ja yksilöllisesti.

Miksi terveellinen elämä ei kiinnosta?

Oman terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on ihmisen omalla vastuulla. Mitä tämä tarkoittaa? Kaikista näistä mahdollisuuksista ja kannustuksesta huolimatta moni syö huonosti, liikkuu ja nukkuu liian vähän. Terveellinen elämä on monien mielestä tylsää ja täynnä kieltoja, omien tapojen muuttaminen on vaikeaa. Mistä löytyy motivaatio terveelliseen elämään? Tietoa terveellisen elämän perusteista on kaikilla, myös suurimmista riskitekijöistä kuten tupakka ja päihteet.

Herättävänä tekijänä voi toimia elämänmuutos kuten puolison löytyminen, lapsen syntyminen tai työpaikan saaminen. Joillakin motivaatio löytyy sairastumisen myötä. Toivottavasti ympäristötekijät kuten lähellä olevat portaat kannustavat ihmisiä muuttamaan kulkureittiään ja siten edistämään omaa terveyttään joka päivä.

Iäkkäät kokevat, etteivät voi itse vaikuttaa terveyteensä ja toimintakykyynsä.

Ikäihmisten kohdalla pelkkä kuntoutus ei useinkaan riitä. Päivittäiset rutiinit ovat tärkeitä. Entä jos ei ole mitään rutiinia? Tai jos rutiini on se, että odottaa hoitajaa hoitamaan. Iäkkäät kokevat, etteivät voi itse vaikuttaa omaan terveyteensä ja toimintakykyynsä. Syynä voi olla se, että ajatellaan ettei huonokuntoisena voi liikkua riittävän tehokkaasti, jolloin ei liiku ollenkaan. Usein syynä väsymykseen ja aloitekyvyn puutteeseen on liian vähäinen ja ravintoköyhä ruokailu tai huono nukkuminen.

Terveydenhuollossa on puhuttu ns. pyöröovisyndroomasta, joka tarkoittaa sitä, että potilas palaa päivystykseen hyvin nopeasti kotiuduttuaan kerta toisensa jälkeen. Syy turvattomuuteen ja avun hakemiseen voi olla muistisairaus, yksinäisyys, huono-olo johon ei löydy syytä tai halu päästä palvelutaloon.

Omavalmentaja kotona palvelussa olemme huomanneet, että iäkkäät ovat hyvin motivoituneita muuttamaan elintapojaan kunhan he saavat siihen apua ja kannustusta. Tärkeää on, että ihminen itse ymmärtää, mitä vaikutus hänen omilla toimillaan on mielekkääseen elämään. Kaikki hyötyvät: ihminen itse, läheiset ja myös yhteiskunta hyötyy siitä, että iäkäs löytää elämänsä takaisin.

Omavalmentaja kotona ®

– eläkeläisille, jotka haluavat uuden aktiivisemman suunnan elämälle. Ota yhteyttä, saat ehdotuksen sopivasta valmennuksesta!