Omaishoitajalle tukea

Omaishoitajalla on oikeus elää myös omaa elämäänsä, ei ainoastaan hoitaa läheistään. Uupunut omaishoitaja ei ole hoitajan itsensä eikä myöskään hoidettavan kannalta hyvä asia. Oma huoli kevenee, kun saa tukea arjen ongelmien ja huolien ratkaisuun. Omaishoitajan on tärkeää huolehtia myös omasta terveydestään, jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. On täysin luvallista pitää taukoa, lomailla ja pyytää tukea läheisiltä tai muilta toimijoilta.

Omaishoitajat ovat kertoneet saaneensa arkeen pysyviä hyötyjä.

Ensisijaisena tavoitteena on ollut omaishoitajan oman hyvinvoinnin ja jaksamisen parantuminen. Jotkut ovat kokeneet, että koko omaishoitoperhe on hyötynyt arkeen tulleista muutoksista.

  • - Aktiivisuus on parantunut molemmilla, iloa elämään on löytynyt.
  • - Terveysasiat ja muut hoitamista odottaneet asiat hoidettu.
  • - Keskusteluissa löydetty ratkaisuja ongelmiin ja kevennetty mielialaa.
  • - Opeteltu sanomaan ei, kun kalenteri on jo täynnä.
  • - Opeteltu käyttämään jaksamista edistäviä palveluja ja pyytämään apua läheisiltä.
  • - Omaishoitajat ovat löytäneet itselle sopivia keinoja jaksamiseen.

Lahjaksi

Lahjaksi omaishoitajalle voimaa ja virkeyttä

Starttipaketti 295 €

Tilaa p. 050-395 0531

Väsynyt päivällä?

Hyvinvointianalyysillä selvitetään väsymyksen syyt.

Lue lisää

Mikä on Omavalmentaja kotona?

Asiakas määrittelee valmennuksen tavoitteen yhdessä valmentajan kanssa. Tavoiteen saavuttaminen parantaa arkea ja lisää mielekkyyttä elämään. Valmentaja tapaan asiakkaan hänen kotonaan 10 krt noin 2 kk aikana.

Lue lisää

AKTIIVISUUS

Yksilölliset arkea parantavat aktiviteetit

ELÄMÄNTAVAT

Ravinto, uni ja sosiaaliset suhteet sekä muut kotona asumista tukevat asiat

AVUNTARVE

Tarvittaessa ohjataan joko kunnan tai järjestöjen palveluiden piiriin

Omavalmentaja kotona ®

– eläkeläisille, jotka haluavat uuden aktiivisemman suunnan elämälle.

Ota yhteyttä Saat ehdotuksen sopivasta valmennuksesta!