Tictum Oy:n Asiakas- ja sidosryhmärekisterin rekisteriseloste

Laatimispäivä 23.10.2018

Rekisterinpitäjä

Tictum Oy
Y tunnus: 261 4377-1
Osoite: Yliopistonkatu 30 B
40100 Jyväskylä
tarja.honkalampi@tictum.fi
p. 050-395 0531

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tarja Honkalampi, toimitusjohtaja
p. 050 3950531
tarja.honkalampi@tictum.fi

Rekisterin nimi

Tictum Oy:n asiakas – ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tictum Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Tictum Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen (uutiskirje ja kutsut tilaisuuksiin muut vastaavat). Rekisteriin perustuvat postitukset voidaan tarpeen mukaan ulkoistaa.

Rekisterin tietosisältö

nimi
työtehtävä
työpaikka ja/tai luottamustehtävä
sähköposti
puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä kerää rekisteriin tiedot julkisista tietolähteistä. Asiakkaat voivat myös itse ilmoittautua postin vastaanottajaksi esim. nettisivujen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu viestintää hoitaville henkilöille.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Esimerkkitilanteita, joissa Omavalmentaja kotona ® -palvelu voi auttaa

- Sairaalasta kotiutuminen
- Leskeksi jääminen
- Itsenäisen elämän vahvistaminen
- Arjen aktiivisuuden säilyttäminen ja parantaminen
- Omaishoitajan tukeminen

AKTIIVISUUS

Yksilölliset arkea parantavat aktiviteetit

ELÄMÄNTAVAT

Ravinto, uni ja sosiaaliset suhteet sekä muut kotona asumista tukevat asiat

AVUNTARVE

Tarvittaessa ohjataan joko kunnan tai järjestöjen palveluiden piiriin

Omavalmentaja kotona ®

– eläkeläisille, jotka haluavat uuden aktiivisemman suunnan elämälle.

Ota yhteyttä, saat ehdotuksen sopivasta valmennuksesta!